วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5

กรุณาเลือกห้อง เพื่อดูข้อมูล หรือ จองห้องประชุม และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

- สีชมพู คือ ไม่ว่าง
- สีเหลือง คือ จอง
- สีเขียว คือ ว่าง

หมายเหตุ : สีเหลือง คือ จอง
จะไม่สามารถจองซ้ำหรือแก้ไขข้อมูลได้
และต้องรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ
**หากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ