วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 3 / ช่วงเช้า - ไม่ว่าง
เวลา : 11 : 00 น. - 12 : 00 น.
เรื่องที่ประชุม : ประเมินค่างาน (กองกลาง)
อุปกรณ์ที่ใช้ : คอมพิวเตอร์  
ชื่อหน่วยงาน : กองกลาง
ชื่อผู้จอง : นุชนารถ (ไก่)
จำนวนคน : (20 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1305
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374