วันที่ 1 มิถุนายน 2566
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
1
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
2
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
3
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
4
เช้า บ่าย
ห้องประชุม
5
ห้องประชุม : 2 / ช่วงบ่าย - ไม่ว่าง
เวลา : 13 : 30 น. - 16 : 30 น.
เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วาระพิเศษครั้งที่6/2566
อุปกรณ์ที่ใช้ : ระบบประชุมออนไลน์ WebEx สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่องรับส่งสัญญาณ it จอโปรเจ็กเตอร์ ไมค์  Video Conference
ชื่อหน่วยงาน : กองทะเบียนและประมวลผล
ชื่อผู้จอง : โรชินี ทุ่นทอง
จำนวนคน : (40-50 ที่นั่ง)
เบอร์ติดต่อ : 1682 0815052297
หมายเหตุ : **หากต้องการแก้ไขข้อมูลหรือยกเลิกการจองห้องประชุม กรุณาติดต่อกลุ่มงานการประชุม
โทร. 1277,1342,043-754374