กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุม 1 -ระบบไมค์ประชุม 40 ตัว
  -โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
  -คอมพิวเตอร์ 40 ตัว (อยู่ระหว่างเปลี่ยน)
  -เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
  -คอมพิวเตอร์นำเสนอ 1 ตัว
  -ประชุมทางไกล(Video Conference)
  -เก้าอี้ 75 ตัว
ห้องประชุม 2 -ระบบไมค์ประชุม 20 ตัว
  -โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
  -เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
  -ประชุมทางไกล(Video Conference)
  -เก้าอี้ 45 ตัว
ห้องประชุม 3 -ระบบไมค์ประชุม 20 ตัว
  -โปรเจคเตอร์ติดเพดาน 1 ตัว
  -เครื่องฉายแผ่นใส 1 ตัว
  -เก้าอี้ 20 ตัว
ห้องประชุม 4 -เก้าอี้ 10 ตัว
  -ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้
ห้องประชุม 5 -เก้าอี้ 10 ตัว
  -ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้
ห้องประชุม 6 -เก้าอี้ 20 ตัว
  -ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้
 

 

 

ตารางปฏิบัติงาน