กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

 โทร/โทรสาร : 043-754374  ภายใน  1391,1277,1313,1342

 Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 Meeting-MSU

 

ตารางปฏิบัติงาน