กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์แทนประธานกรรมการที่ว่างลง (ลงวันที่ 28 ส.ค. 58) 917
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ลงวันที่ 29 ก.ค 54) 502

ตารางปฏิบัติงาน