กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งไปราชการ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 339
62 คำสั่งไปราขการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 376
63 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 488
64 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 488
65 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554 435
66 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 518
67 คำสังไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 452
68 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 473
69 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 317
70 คำสั้งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 376
 
หน้า 7 จาก 10

ตารางปฏิบัติงาน