กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งไปราชการ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 (สัมมนาสภากับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก 239
52 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 233
53 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 115
54 คำสั่งไปราขการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 115
55 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 224
56 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 221
57 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2554 229
58 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 256
59 คำสังไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 217
60 คำสั่งไปราชการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 202
 
หน้า 6 จาก 9

ตารางปฏิบัติงาน