กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (นายมงคล อุดชาชน) (ลงวันที่ 26 เม.ย 62) 421
2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (นายวราวุธ สุธีธร) (ลงวันที่ 29 พ.ค. 58) 563
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (นายวราวุธ สุธีธร) (ลงวันที่ 27 พ.ค 54) 507
4 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ศ.เรือน สมณะ) (ลงวันที่ 9 ธ.ค52) 506

ตารางปฏิบัติงาน