กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (7 ม.ค. 63) 33
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (21 เม.ย. 60) 240
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ (21 เม.ย. 60) 244
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ (10 ต.ค.59) 259
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ (10 ต.ค.59) 233
6 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (22 ก.ค.58) 237
7 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (27 ก.พ. 57) 217
8 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ (23 ก.ค. 57) 250

ตารางปฏิบัติงาน