กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.พงษ์พันธ์ บุปเก) (31 ม.ค. 63) 225
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล) (24 ธ.ค. 62) 252
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์ศิริ) (27 พ.ย. 58) 423
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผศ.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง) (2 ก.ย. 58) 422
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายสุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์) (27 มิ.ย. 57) 624
6 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ (นายศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล) (27 ก.พ 57) 543

ตารางปฏิบัติงาน