กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่้ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์(ผศ.ดร.กรกพร รัตนสุธีระกุล) (8 พ.ค. 63) 233
2 คำสั่้ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์(รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) (18 พ.ย. 62) 266
3 คำสั่้ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์(ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา) (28 พ.ค. 62) 443
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ผศ.ปฐมพงษ์ ณ จัมปาศักดิ์) (28 ก.ย. 61) 478
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ผศ.ซิสิกกา วรรณจันทร์) (27 พ.ย. 58) 560
6 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ (ผศ.ทรงคุณ จันทจร) (30 ก.ย 54) 507

ตารางปฏิบัติงาน