กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (22 มี.ค.66) 79
2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่25 พ.ค. 64) 195
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 18 เม.ย. 57) 484
4 คำสั่งมหาวิทยาลัย 1142/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 22 มี.ค. 56) 531
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย 1458/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ลงวันที่ 19 เม.ย. 56) 610

ตารางปฏิบัติงาน