กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (31 ก.ค. 62) 51
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (4 เม.ย. 60) 365
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (18 มี.ค.59) 455
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (5 ต.ค. 58) 403
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (1 ต.ค. 58) 343
6 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ก.ค. 58) 385
7 คำสั่งมหาวิทยาลัย 385/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลงวันที่ 28 ม.ค 56) 350

ตารางปฏิบัติงาน