กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (24 เม.ย. 60) 382
2 แก้ไขคำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๖๐ 388
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (12 เม.ย. 60) 335
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (12 เม.ย. 60) 379
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (18 ม.ค 60) 540
6 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (18 ม.ค 60) 409
7 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (25 ต.ค. 59) 233
8 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (10 พ.ย. 59) 371
9 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ลงวันที่ 10 ก.พ 57) 382

ตารางปฏิบัติงาน