กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (8 เม.ย.2564) 191
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (24 เม.ย. 60) 601
3 แก้ไขคำสั่งที่ ๑๗๗/๒๕๖๐ 601
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (12 เม.ย. 60) 572
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (12 เม.ย. 60) 615
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (18 ม.ค 60) 818
7 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (18 ม.ค 60) 651
8 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (25 ต.ค. 59) 481
9 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (10 พ.ย. 59) 620
10 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ลงวันที่ 10 ก.พ 57) 618

ตารางปฏิบัติงาน