กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์(16 ก.ย.2564) 33
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 13 มค 64) 45
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 พ.ค. 63) 118
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62) 210
5 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 401
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 485
7 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59) 527
8 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (13 ม.ค. 58) 569
9 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (18 มิ.ย. 56) 526

ตารางปฏิบัติงาน