กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์(16 ก.ย.2564) 163
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 13 มค 64) 387
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (1 พ.ค. 63) 243
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62) 337
5 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 519
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 606
7 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59) 642
8 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (13 ม.ค. 58) 733
9 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (18 มิ.ย. 56) 694

ตารางปฏิบัติงาน