กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 ม.ค. 62) 57
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 250
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (4 พ.ค. 60) 300
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (28 เม.ย.59) 353
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 13 ม.ค. 58) 360
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ ๒๓๕๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลงวันที่ 18 มิ.ย. 56) 297

ตารางปฏิบัติงาน