กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ พ.ศ. 2567

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการให้บริการห้องส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ พ.ศ.2567(25 มีนาคม 2567) 44
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราค่าบำรุงหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(11มีนาคม2567) 64
3 ประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2567 (11 มีนาคม 2567) 1383
4 ประกาศ เรื่อง การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนิสิตเป็นการเฉพาะราย (11 มีนาคม 2567) 192
5 ประกาศ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2567 (9เมษายน2567) 489
6 ประกาศ เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นการเฉพาะราย ในระดับบัณฑิตศึกษา (9 เมษายน 2567) 129
7 ประกาศ เรื่อง การบริการ ข้อปฏิบัติ และ หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ 9 เมษายน 2567 134
8 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2566 (19 ม.ค.67) 101
9 ประกาศ การจัดตั้งกองทุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพ.ศ. 2567 (6 มี.ค.67) 54
10 ประกาศ การจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2567 (6 มี.ค.67) 32

ตารางปฏิบัติงาน