กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ( 2 ก.พ.66) 7
2 ประกาศ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตต่างประเทศ เป็นการเฉพาะรายในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะแพทย์ศาสตร์ (7 มี.ค.66) 15
3 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีของคฯะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7 มี.ค. 66) 5
4 ประกาศ มมส เรื่องหลักเกรฑ์การประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี มมส ประจำปี 2566 (27 มค 66) 12
5 ประกาศ เรื่องการวัด การประเมิน การอนุมัติ การรายงาน และการแก้ไขผลการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2566 (18 ม.ค.66) 9
 

ตารางปฏิบัติงาน