กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายจักรมาส เลาหวนิช)(23 กพ.2567) 97
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป) (28 ก.พ. 63) 404
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) (22 พ.ย. 62) 302
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง) (25 มี.ค.59) 767
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผศ.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง) (2 ก.พ. 59) 1070
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช) (ลงวันที่ 24 ก.พ 55) 421
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศ.ประดิษฐ์ เทอดทูล) (ลงวันที่ 22 ต.ค 51) 453

ตารางปฏิบัติงาน