กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (25 ก.ค.2566) 25
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์(21 ก.ค. 2566) 21
23 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)(21 ก.ค. 2566) 29
24 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการในการขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง(30 มิ.ย.2566) 19
25 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย (31 มี.ค.66) 53
26 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.)แทนที่ว่าง (31 มี.ค.66) 42
27 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)-ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา (27 มค 66) 153
28 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวณภัทร (17 ม.ค.66) 40
29 คำสั่ง เรื่องให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวณภัทร(16 ม.ค.66) 39
30 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคระกรรมการกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 ม.ค. 2566 62
 
หน้า 3 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน