กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (31 มีนาคม 2566) 16
12 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(25 สิงหาคม 2566) 15
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย (วันที่ 25 สิงหาคม 2566) 26
14 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.พ.ม.)แทนที่ว่าง(25 สิงหาคม 2566) 14
15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)(25 สิงหาคม 2566) 57
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(25 ส.ค.2566) 11
17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567(25 ส.ค.2566) 9
18 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีฯประจำปีงบประมาณ 2567 6
19 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (25 สิงหาคม 2566) 7
20 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม วันที่ 31 มีนาคม 2566 15
 
หน้า 2 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน