กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วันที่ 22 ธ.ค. 2566) 34
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนเงินค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (วัน 22 ธ.ค.2566) 20
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)(วันที่ 24 พ.ย.2566) 52
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทรธ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.)(วันที่ 24 พ.ย.2566) 61
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว (ก.บ.ล.)(วันที่ 24 พ.ย.2566) 53
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ม.)(24 พ.ย.2566) 59
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วันที่ 24 พ.ย.2566) 29
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนฟื้นฟู และแผนธุรกิจ (ฺBusiness Plan) 51
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (22 พ.ย.2566) 57
10 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แทนที่ว่าง (27 ตุลาคม 2566) 64
 
หน้า 1 จาก 4

ตารางปฏิบัติงาน