กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง พ.ศ.2566

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(25 ส.ค.2566) 18
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 17
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม (31 มีนาคม 2566) 6
5 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(25 สิงหาคม 2566) 6
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย (วันที่ 25 สิงหาคม 2566) 8
7 คำสั่ง แต่งตั้งประธานกรรมการกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.พ.ม.)แทนที่ว่าง(25 สิงหาคม 2566) 7
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)(25 สิงหาคม 2566) 31
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(25 ส.ค.2566) 7
10 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567(25 ส.ค.2566) 7
 
หน้า 1 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน