กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565) 135
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง แทนที่ว่าง (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565) 143
23 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนฟื้นฟู และแบบจำลองธุรกิจ (ฺBusiness Model) คณะ/หน่วยงาน (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565) 141
24 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงนขับเคลื่อนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 218
25 คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลงวันที่ 28 ม.ค. 2565) 160
26 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัย (วันที่ 28 ม.ค. 2565) 137
 
หน้า 3 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน