กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ระเบียบปี พ.ศ.2565

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและกรรมการอื่นที่เกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2565 (26 ส.ค.65) 312
2 ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2565(24 มิ.ย.65) 451
3 ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2565 ลงวันที่ 29 พ.ค.65) 315
4 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม และค่าบริการการศึกษาอื่นๆในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565 (25 มี.ค.2565) 1229
5 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2565 691
6 ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการการศึกษาอื่นๆ ในระดับปริญญาตี (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2565 (28 ม.ค. 2565) 993
 

ตารางปฏิบัติงาน