กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 187
12 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 28 พ.ค. 64 107
13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 มี.ค. 64 121
14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (28 พ.ค 64) 230
15 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร(ก.พ.บ.)แทนที่ว่าง (30 เม.ย 64) 113
16 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30 เม.ย 64) 147
17 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (26 มี.ค 64) 135
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (29 ม.ค 64) 151
 
หน้า 2 จาก 2

ตารางปฏิบัติงาน