กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.บ.ม.)ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564 2
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 28 พ.ค. 64 8
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 มี.ค. 64 11
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (28 พ.ค 64) 20
5 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร(ก.พ.บ.)แทนที่ว่าง (30 เม.ย 64) 13
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30 เม.ย 64) 12
7 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (26 มี.ค 64) 15
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (29 ม.ค 64) 14
 

ตารางปฏิบัติงาน