กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ข้อบังคับปี พ.ศ.2563

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
3 ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบัน พ.ศ. 2563
 

ตารางปฏิบัติงาน