กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (วันที่ 26 ม.ค.2567) 66
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 31 ม.ค. 63) 278
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 12 มิ.ย 55) 829
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่ 20 เม.ย 51) 771
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้่อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ลงวันที่20 เม.ย 50) 791
 

ตารางปฏิบัติงาน