กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 4 ต.ค. 62) 354
2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ลงวันที่ 15 ต.ค. 57) 710

ตารางปฏิบัติงาน