กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (5 พ.ค. 63) 2
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (25 พ.ย. 62) 60
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (9 ต.ค. 62) 66
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.ย. 62) 54
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง 196
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (12 พ.ค. 59) 261
7 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.พ.59) 347
8 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (28 ก.ค. 58) 242
9 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (30 ก.พ. 58) 205
10 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (1 ต.ค. 57) 219
11 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 238
12 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๕๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 199
 

ตารางปฏิบัติงาน