กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (5 พ.ค. 63) 358
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (25 พ.ย. 62) 438
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (9 ต.ค. 62) 327
4 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.ย. 62) 271
5 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง 427
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (12 พ.ค. 59) 561
7 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.พ.59) 648
8 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (28 ก.ค. 58) 526
9 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (30 ก.พ. 58) 506
10 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (1 ต.ค. 57) 463
11 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 491
12 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๕๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 485
 

ตารางปฏิบัติงาน