กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (25 พ.ย. 62) 27
2 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (9 ต.ค. 62) 39
3 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.ย. 62) 40
4 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 4027/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง 157
5 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (12 พ.ค. 59) 228
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (2 ก.พ.59) 307
7 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (28 ก.ค. 58) 208
8 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (30 ก.พ. 58) 181
9 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๗๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (1 ต.ค. 57) 193
10 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 203
11 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๕๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 182
 

ตารางปฏิบัติงาน