กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

รองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (24 ธ.ค.65) 105
2 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (25 ก.ย. 63) 305
3 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (22 พ.ย. 62) 394
4 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (24 พ.ค. 62) 444
5 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (26 เม.ย 62) 368
6 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (22 ก.พ. 62) 449
7 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (4 พ.ค. 59) 652
8 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (29 ม.ค. 59) 458
9 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (24 ก.ค. 58) 497
10 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (30 ม.ค. 58) 488
11 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (25 มิ.ย. 56) 409
12 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (2 ส.ค. 52) 480
13 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (29 ธ.ค. 51) 441
14 คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (17 ธ.ค. 42) 446
 

ตารางปฏิบัติงาน