กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กรรมการและเลขานุการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 พ.ศ.2558 (16 มิ.ย. 58) 445
12 พ.ศ.2556 (27 มิ.ย. 56) 569
13 พ.ศ.2554 (27 ก.ค 54) 366
14 พ.ศ.2552 (4 ส.ค 52) 464
15 พ.ศ.2552 (6 ม.ค 52) 396
16 พ.ศ.2551 (24 ต.ค 51) 424
17 พ.ศ.2551 (14 ก.ค 51) 377
18 พ.ศ.2550 (18 ธ.ค 50) 327
19 พ.ศ.2550 (13 มิ.ย 50) 309
20 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 318
 
หน้า 2 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน