กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กรรมการและเลขานุการสภา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ.2565(24 พ.ค.65) 79
2 พ.ศ. 2563 (22 พ.ค. 63) 195
3 พ.ศ. 2562 (22 พ.ย. 62) 214
4 พ.ศ. 2562 (14 พ.ค. 62) 239
5 พ.ศ. 2562 (5 มี.ค. 62) 345
6 พ.ศ. 2561 (7 พ.ค. 61) 458
7 พ.ศ.2559 (12 พ.ค.59) 459
8 พ.ศ.2559 (4 ก.พ.59) 615
9 พ.ศ.2558 (28 ก.ค. 58) 545
10 พ.ศ.2558 (16 มิ.ย. 58) 435
 
หน้า 1 จาก 2

ตารางปฏิบัติงาน