กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มผู้แทนคณาจารย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 11 พ.ศ.2557 (16 ก.ค. 57) 447
12 พ.ศ.2555 (8 พ.ค. 55) 496
13 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ ชุดที่ 10 พ.ศ.2555 (27 มิ.ย. 55) 555
14 พ.ศ.2555 (9 ต.ค. 55) 557
15 พ.ศ.2555 (26 มิ.ย 55) 546
16 พ.ศ.2553 (12 ต.ค 53) 491
17 พ.ศ.2552 (1 ธ.ค 52) 356
18 พ.ศ.2549 (6 ก.ย 49) 507
19 พ.ศ.2548 (8 ก.ย 48) 354
20 พ.ศ.2546 (28 พ.ย 46) 329
 
หน้า 2 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน