กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มผู้แทนคณาจารย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง กลุ่มที่ 1 (13 กันยายน 2566) 56
2 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มที่ 2) (11 ก.ค.2566) 84
3 ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565 110
4 ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง (26 ม.ค.64) 163
5 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ วันที่ 24 กย 2563 201
6 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ลงวันที่ 1 ส.ค. 62) 311
7 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ลงวันที่ 28 ก.ย. 61) 399
8 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ลงวันที่ 21 ก.ค. 60) 601
9 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ลงวันที่ 16 ก.ย. 59) 504
10 ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (ลงวันที่ 22 ก.ย. 57) 661
 
หน้า 1 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน