กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มผอ.สถาบัน-สำนัก-ศูนย์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 พ.ศ. 2543 (29 พ.ย 43) 375
22 พ.ศ. 2542 (26 ธ.ค 42) 339
23 พ.ศ. 2540 (30 ก.ย 40) 409
24 พ.ศ. 2538 (13 ต.ค 38) 342
 
หน้า 3 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน