กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มคณบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ.2566 (นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย) 14 ก.ย.2566 2
2 พ.ศ.2566 (วันที่ 12 เมษายน 2566)(ศ.ไพโรจน์ ประมวล) 3
3 พ.ศ.2565 (25 พ.ค.65) 79
4 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 204
5 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 254
6 พ.ศ. 2562 (20 ส.ค. 62) 243
7 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 356
8 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 463
9 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 546
10 พ.ศ.2557 (19 พ.ย. 57) 564
 
หน้า 1 จาก 3

ตารางปฏิบัติงาน