กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (27 ต.ค.63) 1
2 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 115
3 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 133
4 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 246
5 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 224
6 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 309
7 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 316
8 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 370
9 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 304
10 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 326
11 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 336
12 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 364
13 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 267
14 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 296
15 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 352
16 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 294
17 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 342
18 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 330
19 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 330
20 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 271
21 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 390
22 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 335
23 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 302
24 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 327
 

ตารางปฏิบัติงาน