กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 33
2 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 41
3 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 78
4 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 137
5 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 142
6 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 123
7 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 117
8 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 117
9 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 142
10 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 113
11 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 121
12 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 139
13 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 121
14 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 127
15 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 146
16 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 115
17 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 120
18 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 154
19 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 117
20 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 110
21 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 139
 

ตารางปฏิบัติงาน