กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 66
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 82
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 188
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 174
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 242
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 268
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 295
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 252
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 262
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 272
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 311
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 210
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 238
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 282
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 234
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 281
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 276
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 263
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 222
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 308
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 269
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 240
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 262
 

ตารางปฏิบัติงาน