กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 84
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 105
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 213
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 195
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 268
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 288
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 334
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 277
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 286
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 297
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 336
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 235
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 265
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 313
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 260
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 305
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 300
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 294
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 242
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 347
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 298
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 263
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 292
 

ตารางปฏิบัติงาน