กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 34
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 52
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 159
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 145
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 203
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 235
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 263
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 220
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 232
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 235
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 279
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 177
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 209
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 247
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 203
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 254
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 247
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 232
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 197
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 277
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 230
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 209
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 228
 

ตารางปฏิบัติงาน