กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 26
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 45
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 148
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 134
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 191
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 225
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 250
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 211
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 218
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 221
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 268
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 168
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 198
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 229
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 195
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 242
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 238
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 221
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 185
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 264
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 215
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 190
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 219
 

ตารางปฏิบัติงาน