กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 76
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 95
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 204
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 189
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 261
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 282
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 317
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 267
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 276
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 287
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 326
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 227
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 259
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 303
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 251
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 296
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 291
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 280
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 233
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 327
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 285
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 254
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 283
 

ตารางปฏิบัติงาน