กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 47
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 66
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 172
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 156
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 220
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 251
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 275
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 235
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 244
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 252
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 292
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 191
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 222
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 264
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 215
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 265
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 258
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 242
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 207
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 290
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 246
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 221
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 246
 

ตารางปฏิบัติงาน