กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ผลการเลือกกรรมการสภาฯ กลุ่มรองอธิการบดี

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พ.ศ. 2563 (29 พ.ค. 63) 8
2 พ.ศ. 2562 (9 ธ.ค. 62) 29
3 พ.ศ. 2562 (15 พ.ค.62) 117
4 พ.ศ. 2562 (20 มี.ค. 62) 112
5 พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 61) 154
6 พ.ศ.2559 (24 พ.ค. 59) 206
7 พ.ศ.2559 (16 ก.พ.59) 218
8 พ.ศ. 2558 (5 ส.ค 58) 193
9 พ.ศ. 2558 (23 มิ.ย 58) 192
10 พ.ศ. 2556 (12 ส.ค 56) 186
11 พ.ศ. 2554 (27 ก.ค 54) 241
12 พ.ศ. 2552 (11 ส.ค 52) 150
13 พ.ศ. 2551 (13 พ.ย 51) 177
14 พ.ศ. 2551 (15 ก.ค 51) 197
15 พ.ศ. 2551 (18 เม.ย 51) 176
16 พ.ศ. 2550 (18 ธ.ค 50) 207
17 พ.ศ. 2550 (19 ก.ค 50) 221
18 พ.ศ.2549 (2 ต.ค 49) 187
19 พ.ศ.2546 (22 ก.ค 46) 166
20 พ.ศ.2545 (15 ม.ค 45) 235
21 พ.ศ.2542 (26 ธ.ค 42) 184
22 พ.ศ.2540 (30 ก.ค 40) 164
23 พ.ศ.2538 (13 ต.ค 38) 202
 

ตารางปฏิบัติงาน