กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรุปย่อรายงาน 2554

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ครั้งที่ 22/2563 113
2 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 104
3 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 95
4 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 108
5 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 21 (27 ธ.ค 54) 330
6 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 20 (6 ธ.ค 54) 343
7 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 19 (18 พ.ย 54) 324
8 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 18 (1 พ.ย 54) 324
9 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 17 (18 ต.ค 54) 431
10 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 16 (20 ก.ย 54) 337
11 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 15 (6 ก.ย 54) 342
12 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 14 (16 ส.ค 54) 331
13 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 13 (26 ก.ค 54) 438
14 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 12 (12 ก.ค 54) 316
15 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 11 (28 มิ.ย 54) 286
16 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 10 (14 มิ.ย 54) 289
17 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 9 (31 พ.ค 54) 305
18 สรุปมติย่อ ครั้งที่ 8 (10 พ.ค 54) 369
19 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 7 (19 เม.ย 54) 321
20 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 6 (29 มี.ค 54) 338
21 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 5 (15 มี.ค 54) 435
22 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 4 (1 มี.ค 54) 452
23 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 3 (3 ก.พ 54) 300
24 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 2 (18 ม.ค 54) 315
25 สรุปมติย่อ ครั้งที่ 1 (4 ม.ค 54) 285

ตารางปฏิบัติงาน