กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน(29มีนาคม 2567)
2 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสสรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (วันที่ 22 ธ.ค. 2566)
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแทนตำแหน่งที่ว่างลง (20 ธ.ค. 62)
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานแทนตำแหน่งที่ว่างลง (12 ม.ค. 59)
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (27 พ.ย. 58)
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัมนธรรมอีสาน(ลงวันที่ 28 ส.ค. 58)
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน(ลงวันที่ 30ก.ย 54)
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปและวัฒนธรรมอีสาน(ลงวันที่ 20 ก.ย 53)

ตารางปฏิบัติงาน