กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา (24 ก.พ.2566) 112
2 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 22 ก.พ. 62) 348
3 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 29 พ.ค 54) 593
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรมหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา (ลงวันที่ 28 ส.ค 52) 602

ตารางปฏิบัติงาน