กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

 

ตารางปฏิบัติงาน