กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

พ.ศ.2566 (นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย) 14 ก.ย.2566

พ.ศ.2566 (นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย) 14 ก.ย.2566

 

ตารางปฏิบัติงาน