กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิตต่างประเทศ 2565 (11 ต.ค.65)

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิตต่างประเทศ 2565 (11 ต.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน