กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (24 ธ.ค.65)

คำสั่ง แต่งตั้งรองอธิการบดี (24 ธ.ค.65)

 

ตารางปฏิบัติงาน