กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (16 มิ.ย. 64)

คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช (16 มิ.ย. 64)

 

ตารางปฏิบัติงาน