กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

ประกาศ อัตราค่าบริการในการตรวจร่างการนิสิตใหม่ พ.ศ. 2562

ประกาศ อัตราค่าบริการในการตรวจร่างการนิสิตใหม่ พ.ศ. 2562

 

ตารางปฏิบัติงาน