กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 18 (24 ต.ค. 60)

ครั้งที่ 18 (24 ต.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

                   4.1.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมชื่อปริญญาในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ

 

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

      

                    4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การใช้

และการควบคุมรถราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ....

 

4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อัตรา

ค่าบริการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ของศูนย์ปฏิบัติการชันสูตร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ทางสัตวแพทยศาสตร์  และคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. ....

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

          4.3.1  การพิจารณาอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จำนวน 2 บัญชี

4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบรายรับจริง  ครั้งที่ 4

(รอบปิดปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณทั้งสิ้น 1,405,529,082 บาท

 

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

 4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะศึกษาศาสตร์

           5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

            5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองอาคารสถานที่

            5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

  5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

  5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต

  5.13 เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา