กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 17 (10 ต.ค. 60)

ครั้งที่ 17 (10 ต.ค. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2560

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

          3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 เรื่อง แนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ 

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

      4.1.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะพยาบาลศาสตร์) กับ Aichi Medical University College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น

                  

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

          4.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์

การเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณกุศลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ....

 

               4.2.2  การพิจารณาให้ความเห็น(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

               4.2.3  การพิจารณาให้ความเห็น(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

               4.2.4  การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

           4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

               4.3.1  การพิจารณาอนุมัติการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 1 บัญชี 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

         

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

      4.4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบผังแม่บทคณะแพทยศาสตร์ และการเข้าใช้พื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2560-2579)

 

               4.4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2560

 

 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

           5.5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

           5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์

            5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์    

  5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองกิจการนิสิต

  5.12 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักศึกษาทั่วไป

  5.13 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะเทคโนโลยี

  5.14  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ

  5.15  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา