กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

ครั้งที่ 16 (26 ก.ย. 60)

ครั้งที่ 16 (26 ก.ย. 60)

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2560

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

*********************

ระเบียบวาระที่   1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

 

ระเบียบวาระที่   2   รับรองรายงานการประชุม 

   

ระเบียบวาระที่   3   เรื่องสืบเนื่องหรือค้างพิจารณาจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ระเบียบวาระที่   4   เรื่องเพื่อพิจารณา

           4.1  หมวดภารกิจหลัก

                 (การเรียนการสอน,บริการวิชาการ,การวิจัย,ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,นโยบาย)  

          4.1.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะแพทยศาสตร์) กับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ จังหวัดนนทบุรี

 

4.1.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) กับ บริษัท วีที ไทย กรุ๊ป จำกัด

 

4.1.3  การพิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนิสิต(กรณีศึกษาครบ

หลักสูตร)  และค่ากองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนิสิต ในภาคต้นปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวน  138  คน 

 

                   4.1.4  การพิจารณาอนุมัติลดหย่อนค่าหน่วยกิตในภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  จำนวน  4  คน 

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทเพื่อปรับพื้นฐานตามที่หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด  โดยให้นิสิตชำระเงินในอัตราหน่วยกิตละ  500  บาท

                  

            4.2 หมวดข้อบังคับระเบียบ-ประกาศ

       -ไม่มี-

 

4.3 หมวดการเงิน-การคลัง-พัสดุ-งบประมาณ

           4.3.1 การพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 

 4.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

           4.4  หมวดการบริหารจัดการ-บุคคล

-ไม่มี-

 

4.5 หมวดประกันคุณภาพการศึกษา–กพร–การบริหารความเสี่ยง-ควบคุมภายใน

-ไม่มี-

 

4.6 หมวดอื่นๆ

-ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานและเรื่องอื่นๆ

           5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองแผนงาน

           5.2  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลังและพัสดุ

           5.3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

           5.4  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักวิทยบริการ

           5.6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักคอมพิวเตอร์

           5.7  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

           5.8  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบัณฑิตวิทยาลัย

            5.9  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองทะเบียนและประมวลผล

  5.10 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะแพทยศาสตร์    

  5.11 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณะวิทยาการสารสนเทศ

  5.12  เรื่องอื่นๆ

 

ตารางปฏิบัติงาน

สมัคร สล็อตออนไลน์ สล็อตxo ผู้ให้บริการ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด

เกมสล็อต SLOTXO สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอน รวดเร็ว แจ็คพอตแตก ใช้งานผ่านมือถือและเว็บไซต์
ทำไมต้อง สล็อตออนไลน์ กับ สล็อตxo เพราะเราคือผู้ให้บริการ เกมสล็อต ที่ดีที่สุด พร้อมกับโปรโมชั่นอีกมากมาย และระบบที่ทันสมัย มีตัวเกมให้เลือกเล่นอีกมากมาย ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ตัดสินใจในการลงทุน หลายคนคงคุ้นเคยกับตู้เกมสล็อตมาบ้างแล้ว SLOTXO จะนำท่านไปสู่โลกของ เกมสล็อตอีกมากมาย ทั้งกราฟฟิต เสียง sound effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายใน สล็อตxo

  1. เว็บพนันออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย
  2. สล็อตออนไลน์อันดับ1
  3. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนไม่มีขั้นต่ํา